Ogłoszenia - parafia bałoszyce

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Bałoszycach
Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29.11.2020r.
          PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

1. Dzisiaj w pierwszą niedzielę Adwentu poświęcenie opłatków na stół wigilijny. Zebrane ofiary  przeznaczone są  na bieżące utrzymanie parafii.

2. Dziękuję za ofiary na cele remontowe parafii:
rodzina p. Fabijańskich 300 zł.
p. Aleksiewicz 50 zł.
p. Łodyga 100 zł.
p.Mikuła 100 zł
bezimienna 150 zł.

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

4. Za tydzień zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. Koperty Życia...

6. W piątek o 15.30 Roraty.
Numer konta parafii:
Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Rodziny, Bałoszyce 19
Bank Spółdzielczy w Suszu
nr. 58-8320-0005-0000-3106-2000-0010

I. Wskazania Biskupa Elbląskiego [17 października 2020]
1. Limity wiernych w kościołach
Od 17 października 2020 r. obowiązują limity uczestników nabożeństw w kościołach: w tzw. strefie żółtej – 1 osoba na 4m kw., w strefie czerwonej - 1 osoba na 7m kw. Przy drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić tego typu informację.

2. Dyspensa
Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 18 października do 15 listopada br. osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia [kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK].

3. Chrzest
Do obrzędów chrzcielnych używamy za każdym razem świeżej wody. Kapłan udziela chrztu w maseczce, a przed i po namaszczeniu olejem krzyżma, myje i dezynfekuje ręce.

4. Chorzy
Księża idą do chorych z Komunią świętą tylko na wyraźne zaproszenie, ponawiane za każdym razem. Czynią to w maseczkach, a nawet rękawiczkach, gdyż mamy do czy-nienia z grupą podwyższonego ryzyka, tj. osób chorych, starszych, o mniejszej od-porności immunologicznej. Opiekujący się chorymi i ich rodziny przeżywają często lęk, którego nie można lekceważyć.

5. Udzielanie Komunii
Szafarze, w tym także księża, udzielają Komunii w maseczkach.
Komunia może być udzielana zarówno: klęczącym „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać.
Przed Komunią należy poinformować wiernych o porządku i sposobie przyjmowania Eucharystii. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię do ust i na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz najpierw udziela Komunii na rękę, a następnie do ust. Szafarz okazuje zawsze cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych
Zachęcam, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych zachować w kościołach porządek niedzielny (nie redukować ilości Mszy św.). Podobnie może być w Dniu Zadusznym (2 listopada). Należy przypominać wiernym, że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i odwiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć przebywania w tłumie.

Jacek Jezierski, biskup elbląski    
                                                             Elbląg, dn. 17 października 2020r.Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego